Baptistmenighetens logo.jpg
        
betel                         Betel2012
 
Øvregate 10, Lillesand          Kirkebygget ble innvidd i 1903                            

Velkommen til heimesida vår!
Siden 1903 har Lillesand Baptistmenighet hatt sin virksomhet i Betel i
Øvregata 10 i Lillesand.
Her samles vi i ulike sammenhenger,
i Jesu navn, til:
Gudstjeneste, Varmestue,  sang- og musikkøvelse i Betelvennene og
(når det ikke er privat): Kvinnemisjon.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet,
postboks 179, 4792 Lillesand.

E-post: lillesandbaptistmenighet@outlook.com
Organisasjonsnummer: 971494689
Bankforbindelse: Lillesands Sparebank
Vipps 127184 vipps
Kontonummer: 2850. 21.31828.
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850. 69.05526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn

Telefon til forstander Even Valderhaug er mobil:  92682049


Virksomhet vår er basert på frivillig dugnadsinnsats.
Vi søker å være en menighet, et fellesskap av mennesker ("levende steiner" - for å si det med Bibelen),
der vi praktiserer Herrens gode vilje med og for oss alle: 

Dette å bli inkludert med Ham og med hverandre

Han demonstrerte sin åpne favn, sitt store hjerte - da Han døde for oss på Golgata kors.
Og Han har åpna og innvidd oss den nye og levende Veien like inn i Himmelens helligdom.
Derfor sier vi med frimodighet:
Alle er alltid velkomne i Betel!


Ta kontakt hvis du vil vite mer om oss. Hvem vi er. Og hva (hvem!) vi står for.
Her ser du menighetsrådet, valgt i årsmøtet 18.februar 2020:

Even Jan Barbra Monica Torunn

Menighetens forstander er  Even Valderhaug,
e mail: lillesandbaptistmenighet@outlook.com

Viseforstander: Jan Hunstad
Menighetsrådet består av ovennevnte to, og:
Barbra Dønnestad Michaelsen, Monica Hystad og Torunn Karlsen
Kasserer og webredaktør: Tor Marius Gauslaa

  --
Velkommen, også som medlem, - vi trenger hverandre!
 


sunshine
Søndag 16. august kl. 11 GUDSTJENESTE
Astrid og Jan
unge Gauslaa
med
sang og
musikk av
Astrid Kristine og Jan Hunstad
og tale av Tor Marius Gauslaa.

fellesskap
Husk: Alle alltid velkomne i Betel!haust2020
  

       sangkor             
  Betelvennene
 sang- og musikklag som søker å formidle det gamle, men alltid levende,
 budskap fra Himmelens Gud - om din og min frelse i Messias Jesus.


Monica&Steinar
Bilde fra siste øvelse:

Monica og Steinar Hystad.

Han styrer lyden.

 
Ta kontakt med leder Jan Hunstad hvis du vil vite mer om Betelvennene.


  


Betel2012Betel1903
Betel Baptistkirke -
et Guds hus siden 1903


3.mai 1903 ble "Bethel Baptistkapell" innvidd.  Til venstre : Slik så det ut den gang. Og til høyre: Slik ser det ut nå. Velkommen inn du også!
Betel1903.jpg
Betel-historikken - jubileet i 2003
--


Menighetens vedtekter


Følg med i annonsene våre i Lillesands-Posten, det kan bli
endringer under veis.....

Takk for din interesse.
Ta gjerne kontakt. Shalom, Guds fred i Jesu navn!