Varmestuelogo   Betelbetel-logo

SÅNN HAR VI DET I VARMESTUA

Glimt fra onsdag 26.november 2014
Varmestueglimt

Glimt fra onsdag 2.april 2014


Varmestua020414


Fra onsdag 20 november 2013:
Rolf

Glimt fra onsdag 6. november 2013
Varmestua061113


Glimt fra onsdag 22.oktober
2210Kveldsmat

2210Sangerne 2210på podiet

Glimt 2.oktober 2013

1

23

45

6   Varmestuelogo
et møtested der vi søker å møte hverandre slik Mesteren møter oss: Med åpen favn uten bruk av pekefinger.

Alt arbeid blir drevet på dugnad. Det koster ingenting å komme inn. Kveldsmat, sang, musikk, Bibel og bønn. Vi er en del av

Baptistmenighetens logo.jpg
I over 100 år har Lillesand Baptistmenighet hatt sin virksomhet i Øvregata 10 i Lillesand.
Kirkebygget ble innvidd i 1903.
Her samles vi i ulike sammenhenger,
i Jesu navn, til:
Gudstjeneste, Stille andakt (sommeren), Varmestue, Dansegruppe for de unge,   sangøvelse (Betelvennene) og Kvinnemisjon.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet, postboks 179, 4792 Lillesand.

Organisasjonsnummer: 971494689
Bankforbindelse: Lillesands Sparebank
Kontonummer: 2850 2131828
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850 6905526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn
Telefon til forstander Tor Marius Gauslaa er mobil: 90 65 64 27, heimetelefon 37 27 00 94