Baptistmenighetens logo.jpg
        
betel                         Betel2012
 
Øvregate 10, Lillesand          Kirkebygget ble innvidd i 1903                            

Velkommen til heimesida vår!
Siden 1903 har Lillesand Baptistmenighet hatt sin virksomhet i Betel i
Øvregata 10 i Lillesand.
Her samles vi i ulike sammenhenger,
i Jesu navn, til:
Gudstjeneste, Samtale og bønn, Stille andakt (sommeren), Varmestue,
Dansegruppe for de unge, sang- og musikkøvelse i Betelvennene, 
og Kvinnemisjon.
Postadressen vår er Lillesand Baptistmenighet, postboks 179,
4792 Lillesand.

Organisasjonsnummer: 971494689
Bankforbindelse: Lillesands Sparebank
Kontonummer: 2850. 21.31828.
Kontonummer for gaver med skattefradrag:  2850. 69.05526
Menigheten er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn
Telefon til forstander Tor Marius Gauslaa er mobil: 90 65 64 27,
heimetelefon 37 27 00 94


Vi har ingen "ansatte" og "lønnede" medarbeidere. ALL vår virksomhet er basert på frivillig dugnadsinnsats. Vi søker å være en menighet, et fellesskap av mennesker ("levende steiner" - for å si det med Bibelen), der vi praktiserer Herrens gode vilje med og for oss alle:  Dette å bli inkludert! Vi søker å inkludere hverandre, uten å sette oss til doms over vår neste. Mesteren Jesus Messias, Marias sønn og Guds Sønn,  kjenner alle ting. Vår bakgrunn, våre gener og heile vårt vesen og legning. Han ser på hver enkelt av oss som det mesterverk vi er: Skapt av og for Ham og for hverandre. Og ber oss å favne hverandre slik som Han gjør med oss. Han demonstrerte sin åpne favn, sitt stor hjerte - da Han døde for oss på Golgata kors. Og Han har åpna og innvidd oss den nye og levende veien like inn i Himmelens helligdom. Derfor sier vi med frimodighet:
Alle er alltid velkomne i Betel!


Ta kontakt hvis du vil vite mer om oss. Hvem vi er. Og hva (hvem!) vi står for.

Menighetens forstander er Tor Marius Gauslaa   e-mail
Viseforstander og kasserer: Barbra Dønnestad Michaelsen
Menighetsrådet består av ovennevnte to, og:
Unn Vigdis Mikkelsen, Torunn Karlsen, Kari Aanundsen og Jan Hunstad
Varamedlem: Ruth Larsen
--
Velkommen, også som medlem, - vi trenger hverandre!


En herlig Gudstjeneste
søndag 15.januar kl. 11
bjorn
Bjørn Knudsen (bildet fra Lillesands-Posten)
talte om å leve i forventning
på Herrens løfter.
Ruth Larsen og Barbra Dønnestad
Michaelsen spilte sang.
Laila og Leif Erik hadde stelt til
Kirkekaffe
TAKK for et herlig samvær!

Søndag 22.januar kl 11:
FELLES GUDSTJENESTE
i Lillesand Kirke kl.11.00
Sang/musikk av KorStort
Misjonskirkas dansgruppe deltar
Offer til Bibelseskapet

Varmestua
åpner onsdag 25.januar
kl. 19. "Betelvennene" med fl. deltar!

"Spillegalskapen"
florerte i Betels julebasar 19.november!
Ca 40 000 kroner til misjonen!
Vinnere barn
Vinnere voksne

Se hva som skjer framover

Glimt fra Justøy-turen Søndag 19.juni:
DSC03420
Da var vi på tur til Mosbys hytte
på Justøy. Og hygget oss sammen
med sang, musikk, hilsener og
mat og drikke.HJERTELIG TAKK
til Lillesands Sparebank som også i år 2016 har gitt oss en
gave på kr. 5000,-
Her kan du se brevet fra banken - og vår takk!«Bønnerop» fra Betel – en Guds ladestasjon:
Vi trenger yngre mannskap!

Menighetsraadet2016
-Vi lengter etter å se også fleire yngre mennesker blant oss. Mennesker som Herren kan dyktiggjøre til å ta «stafettpinnen» videre. Viktig å nyte fellesskapet.  Viktig også å yte i fellesskapet. Dette kan angå deg, du som leser disse linjene nå. Kanskje kan du bidra til å videreføre og å utvikle Betels og menighetens gode arbeid.
Slik lyder «bønneropet» i årsmeldinga fra Betel, Lillesand Baptistmenighet, som onsdag ble behandlet i menighetens årsmøte. Og i samme åndedrag ble det pekt på de utfordringer og muligheter som har åpnet seg, takket være det forbedre veinett i distriktet som knytter byene og menneskene nærmere hverandre.
I årsmeldinga ble det uttrykt håp om at Betel fortsatt måtte være en Guds «ladestasjon», åpen for alle, der Ordet om korset og den oppstandne, levende Frelser, får lyde fritt og klart. Og at den enkeltes «merkelapp» ikke måtte være det viktigste. Men sant fellesskap mellom alle dem som «på ethvert sted påkaller våre Herre Jesu Kristi navn», som Skriften sier.
Menigheten har hatt et stabilt medlemstall. Ved utgangen av 2015 var antallet 126. Men mange «ikke-medlemmer» slutter også trofast opp om menighetens liv og arbeid.
Det inviteres til Gudstjeneste hver søndag formiddag. Også med talere fra ulike forsamlinger. Oppslutningen om Gudstjenestene har vært økende. Varmestua samler fortsatt mye folk fra fjern og nær. Og sang- og musikk laget «Betelvennene» deltar aktivt både i og utenfor Betel.
Menigheten gleder seg også over aktivitetene i Kvinnemisjonen og «Beteldanserne».

I fleire år har alt arbeid i Betel vært drevet på dugnad, uten lønnede ansatte. Men menigheten er klar over at fellesskapet er «sårbart». Og at en kan komme til å måtte velge mellom enklere og mindre arbeidskrevende drift. Eller skjerpet offensiv virksomhet, kanskje da med lønnet mannskap. Dette vil i så fall bety større økonomisk ansvar og bidrag fra det enkelte medlem.

Fjorårets driftsinntekter var på 341 375 kroner mot 356 839 kroner året før. Kostnadene beløp seg til 250 382 kroner, nesten 54 000 lavere enn året før. Driften hadde dermed et overskudd på 91 000 kroner.
Menighetens omløpsmidler og eiendeler beløper seg til snaue en million kroner.

Det ble foretatt en rekke valg til ulike tillitsverv under årsmøtet. 

Bildet  over:

Det nyvalgte Menighetsrådet i Betel. Foran står Ruth Larsen (varamedlem), Kari Aanundsen og Torunn Karlsen. Bak står Barbra Dønnestad Michaelsen, Jan H. Hunstad, Tor Marius Gauslaa og Unn Vigdis Mikkelsen.
timeglass
Menighetens årsmøte
2016
ble holdt i Betel onsdag 17.februar kl. 19.00

Innkalling
Forslag til valg
Valgt - Tillitsverv
Forstanders årsmelding
Kvinnemisjonens årsmelding
Beteldansernes årsmelding
Regnskapet2015
Budsjettanslag 2016
Beteldansernes regnskap
Den STORE Betelbasaren 2015
Betelbasar2015
Glimt fra Betelbasaren 2015 - holdt lørdag 21.november.
Fullsatt lokale. Feststemte og litt "spillegale" mennesker
samla. Kaffe, saft og mange, mange herlige kaker.
Betelvennene sang og spilte. Tor Marius Gauslaa viste
bilder fra Hjerte Til Hjerte-arbeidet i India. Arnfinn Larsen og
Asbjørn Michaelsen hadde ansvaret for "rett trekning".
Og inntekten? I skrivende stund anslått til mellom
40 000 og 45 000 kroner. Takk til Ruth og hennes medarbeidere
for den innsats de gjør. Og til alle som har støtta, både
med gevinster og kjøp av nummer og åre!
Lurer du på hvem de er, de to foran? Vel, lur i vei!
Her kan du se hvem som vant hva


danserne
Flott avslutnings-
søndag 5.juni
2016
med
BeteldanserneDu kan se mer
under

Beteldanserne

       sangkor             
  Betelvennene
 sang- og musikklag som søker å formidle det gamle, men alltid levende,
 budskap fra Himmelens Gud - om din og min frelse i Messias Jesus.
 Øvelser - starter kl. 18:30: Onsdag 7. sept., 19.okt. og 16.november.
 Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer.
 Deltar i Varmestue-samlingene i Betel annenhver onsdag.
   

Jesus og dispiplene Velkommen til
VARMESTUA
-
åpnet igjen onsdag 31. august 2016 fra kl. 19.
Fra da av åpen annenhver onsdag fram til og med onsdag 23. november.
haust2016


Se mer om VarmestualamPåskefestene -
til
Guds
ære

Glimt fra Påskefesten 2015


Se bildene fra Påskefesten i 2014 festen herBetel2012Betel1903

Betel Baptistkirke -
et Guds hus i 110 år


3.mai 1903 ble Betel Baptistkapell innvidd.  Til venstre : Slik så det ut den gang. Og til høyre: Slik ser det ut nå. Velkommen inn du også!


prayer
Undervisning om bønn
Peder Martin Idsøe Liland,
viseforstander i Betel, har
delt tanker om BØNN med
oss.
Du du finner dem herGod appetitt.JPG
Glimt fra Nyttårsfesten 2012

Betel1903.jpg
Betel-historikken - jubileet i 2003
--


Menighetens vedtekter

Tillitsverv i 2016


Følg med i annonsene våre i Lillesands-Posten, det kan bli
endringer under veis.....

Takk for din interesse.
Ta gjerne kontakt. Shalom, Guds fred i Jesu navn!